top of page
Kirurger under operasjonen

RYGG

FIKSASJONER

Når utføres ryggfiksasjon?

  • Kroniske korsryggsmerter

  • Spinal stenose

 

Pasienter som ikke responderer på systematisk trening kan tilbys operativ behandling.

Kirurgi er vanligvis en effektiv behandling, men siden det er en relativt omfattende kirurgisk behandling med lang rehabilitering er det nødvendig at andre behandlinger er prøvet først og at pasienten er motivert for operasjon. 

 

  • Ved spinal stenose 

Hos enkelte pasienter har slitasje prosessen medført at ryggvirvlene har endret stilling

Dette kan sette nerver i klem. En vanlig mikrokirurgisk operasjon vil i slike tilfeller ha kortvarig effekt. For å sikre plassforholdene for nervene er det hos disse pasientene nødvendig at man reetablerer normal oppbygging av ryggsøylen. Dette gjøres ved at man korrigerer virvlenes stilling og fjerner forkalkninger som presser på nervestrukturer i ryggsøylen. Det vil da være nødvendig med en avstivning mellom to eller flere virvler. 

 

  • Resultat

Ca. 65-70 % av pasientene som opereres med denne metoden får et godt resultat, det vil si at de sikkert har mindre smerter i ryggen etter operasjonen. Ikke alle blir helt smertefrie etter en avstivningsoperasjon. Dersom hoved plagene dine før operasjonen er smerte utstråling til ett eller begge bena er det over 80 % sjanse for å bli betydelig bedre av dette.

 

Det er normalt ikke nødvendig å fjerne metallet som settes inn i ryggen. 

 

bottom of page