RYGGKIRURGI

Oslo Spine er en privat spesialistklinikk hvor vi utreder og behandler alle typer rygglidelser. Vi holder til i Majorstuhuset og er en del av Majorstuen Spesialistsenter.


Hos oss vil du møte meget erfarne ryggkirurger, alle med over 20 års erfaring innen utredning, diagnostikk og behandling av pasienter med ryggplager.


Vi tilbyr primært ryggkirurgisk behandling, men har tett samarbeid med andre spesialteter innen rygg og smertebehandling.


Vi tilbyr rask time hos spesialist både for privatbetalende og pasienter med helseforsikring. Som privatbetalende trenger du ikke henvisning fra annen lege.


Timebestilling på tel: 22 00 80 25

Kirurger på operasjonssalen
 

SPINAL STENOSE

Mikroskopisk kirurgi- Dagkirurgi- Raskt tilbake til normal aktivitet

Symptomer ved spinal stenose

Symptomene kommer når man er i aktivitet. 

 • Ryggsmerter som stråler ned i bena

 • Vanskeligheter med å gå lengre avstander

 • Nummenhet i baken og ned i bena

 • Kraftsvikt i bena.

Noen kan ha også smerter i ett eller begge bena. Som oftest vil symptomene forsvinne når man sitter i ro eller stopper opp.

Noen vil også kjenne at symptomene blir lettere når man bøyer seg framover. 


Operasjon

Ved en operasjon fjernes forkalkningene som forårsaker tranghet i ryggmargskanalen. 

Vi utfører alle operasjoner med såkalt kikkhullsteknikk. Bruk av mikroskop og spesielle instrumenter gir et et operasjonssår på bare 3 cm. Denne teknikken er effektiv og gir lite komplikasjoner. 

Behandlingen gjøres som dagkirurgi, det vil si pasienten kan reise hjem samme dag etter noen timer.


 

PROLAPS

PROLAPS


Hva er ryggprolaps?

Mellomvirvelskiven lekker ut og forårsake trykk mot en eller flere nerven. Dette vil da gi smerter som stråler ut i et eller begge bena (isjias). 

Symptomer ved prolaps

 • Intenseskarpe smerter i korsryggen med stråling til baken, ben og helt nedi foten. Hvor i benet man får smerte avhenger av hvor prolapset sitter i ryggen.

 • Nummenhet i bena

 • Svakhet i bena

 • Økende plager når man sitter, ligger eller bøyer seg. 

Operasjon

Behandlingen går ut på å fjerne den delen av mellomvirvelskiven som trykker på nerven.

Vi utfører alle operasjoner med såkalt kikkhullsteknikk (mikroskopisk teknikk). Kirurgen utfører operasjonen med bruk av mikroskop og spesielle instrumenter som gjør at det er tilstrekkelig med et operasjonssår på 2-4cm.

Dette er skånsomog effektiv metode som gir gode resultater. 

Behandlingen gjøres som dagkirurgi.

 

RYGGFIKSASJONER

Når utføres ryggfiksasjon?

 • Kroniske korsryggsmerter

 • Spinal stenose

Behandling av kroniske ryggsmerter har god effekt av systematisk trening. Et fåtall som ikke responderer tilfredsstillende på denne behandlingen kan tilbys operativ behandling.

Kirurgi er vanligvis en effektiv behandling, men siden det er en relativt omfattende kirurgisk behandling med lang rehabilitering er det nødvendig at andre behandlinger er prøvet først og at pasienten er motivert for operasjon. 


 • Ved spinal stenose 

Hos enkelte pasienter hvor slitasje prosessen har medført at ryggvirvlene har endret stilling og posisjon kan dette resultere i at nerver kommer i klem som følge av dette. En mikrokirurgisk operasjon vil i slike tilfeller i beste fall kun ha kortvarig effekt. For å sikre plassforholdene for nervene er det hos disse pasientene nødvendig at man reetablerer normal oppbygging av ryggsøylen. Dette gjøres ved at man korrigerer virvlenes stilling samtidig som man fjerner forkalkninger som presser på nervestrukturer i ryggsøylen. Det vil da være nødvendig med en avstivning mellom to eller flere virvler. 

 

Resultat

Ca. 65-70 % av pasientene som opereres med denne metoden får et godt resultat, det vil si at de sikkert har mindre smerter i ryggen etter operasjonen. Det er imidlertid viktig å huske på at det ikke er mer enn ca. En av tre som opplyser at de blir helt smertefrie etter en avstivningsoperasjon. Noen pasienter opplever at ryggsmertene blir verre etter operasjonen. Dersom hovedplagene dine før operasjonen er smerteutstråling til ett eller begge bena er det over 80 % sjanse for å bli betydelig bedre av dette. Det er normalt ikke nødvendig å fjerne metallet som settes inn i ryggen. 


 

BLI KJENT MED OSS

Møt våre ryggkirurger

thumbnail_IMG_4898.jpg

DR.OLIVER GRUNDNES

Ryggkirurg

OliverGrundnes har jobbet som ryggkirurg siden 1994. Først ved Sophies Minde, senere bygd opp den ryggkirurgiske avdelingen på ortopedisk avd. Ullevål hvor han var leder i over 10 år. Siden 2014 har han vært leder for ryggseksjonen på Akershus Universitetssykehus. Han har dr. grad fra 1994 og senere vært veileder for flere dr. grads kandidater. Han er fortsatt sentral i flere pågående studier innen ryggfaget. Han har siden 2005 jobbet ved private ryggklinikker både i Norge og utlandet.

thumbnail_IMG_4913.jpg

DR. ROGER TRANA

Ryggkirurg

Roger Trana jobber som overlege ved Ortopedisk Klinikk, Oslo Universitetssykehus. Han er i dag seksjonsoverlege og leder ved ryggseksjonen Ortopedisk avdeling Ullevål. Han har sittet som forman for Spinal kirurgisk forening i perioden 2015-2019, og styremedlem i perioden 2011-2019. Sitter i kurskomiteen for det nasjonale ryggkurset for spesialister i ortopedi. Driver ellers med veiledning og undervisning, både nasjonalt og internasjonalt. Han har bred erfaring med større avansert ryggkirurgi og dagkirurgi, og han har lang fartstid i det offentlige og innen privat kirurgi.

thumbnail_IMG_4909.jpg

DR. CHRISTIAN HELLUM

Ryggkirurg

Christian Hellum jobber som overlege på Oslo Universitetssykehus Ullevål, ryggseksjon hvor han driver med utredning og kirurgisk behandling av pasienter med akutte og kroniske ryggplager. Han har doktorgrad innen behandling av langvarige korsryggsmerter og disputerte i 2013 og sitter i styret for norsk kvalitetsregister for ryggkirurgi. Hellum er en velkjent underviser og foredragsholder innen ryggkirurgi. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler og er ansvarlig for flere norske studier som omfatter behandling av pasienter med blant annet spinal stenose. Han er en av Norges mest erfarne ryggkirurger med lang fartstid på offentlig sykehus og med privat kirurgi.

 
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook

©2019 by Majorstuen Spesialistsenter. Proudly created with Wix.com