top of page

RYGGKIRURGI

Oslo Spine er en privat spesialistklinikk hvor vi utreder og behandler alle typer rygglidelser. Vi holder til i Majorstuhuset og er en del av Majorstuen Spesialistsenter.


Hos oss vil du møte meget erfarne ryggkirurger, alle med over 20 års erfaring innen utredning, diagnostikk og behandling av pasienter med ryggplager.


Vi tilbyr primært ryggkirurgisk behandling, men har tett samarbeid med andre spesialteter innen rygg og smertebehandling.


Vi tilbyr rask time hos spesialist både for privatbetalende og pasienter med helseforsikring. Som privatbetalende trenger du ikke henvisning fra annen lege.


Timebestilling på tel: 22 00 80 25

Kirurger på operasjonssalen
Kirurger under operasjonen

SPINAL STENOSE

Mikroskopisk kirurgi- Dagkirurgi- Raskt tilbake til normal aktivitet

Symptomer ved spinal stenose

Symptomene kommer når man er i aktivitet. 

  • Ryggsmerter som stråler ned i bena

  • Vanskeligheter med å gå lengre avstander

  • Nummenhet i baken og ned i bena

  • Kraftsvikt i bena.

Noen kan ha også smerter i ett eller begge bena. Som oftest vil symptomene forsvinne når man sitter i ro eller stopper opp.

Noen vil også kjenne at symptomene blir lettere når man bøyer seg framover. 


Operasjon

Ved en operasjon fjernes forkalkningene som forårsaker tranghet i ryggmargskanalen. 

Vi utfører alle operasjoner med såkalt kikkhullsteknikk. Bruk av mikroskop og spesielle instrumenter gir et et operasjonssår på bare 3 cm. Denne teknikken er effektiv og gir lite komplikasjoner. 

Behandlingen gjøres som dagkirurgi, det vil si pasienten kan reise hjem samme dag etter noen timer.


BLI KJENT MED OSS

Møt våre ryggkirurger

thumbnail_IMG_4898.jpg

DR.OLIVER GRUNDNES

Ryggkirurg

OliverGrundnes har jobbet som ryggkirurg siden 1994. Først ved Sophies Minde, senere bygd opp den ryggkirurgiske avdelingen på ortopedisk avd. Ullevål hvor han var leder i over 10 år. Siden 2014 har han vært leder for ryggseksjonen på Akershus Universitetssykehus. Han har dr. grad fra 1994 og senere vært veileder for flere dr. grads kandidater. Han er fortsatt sentral i flere pågående studier innen ryggfaget. Han har siden 2005 jobbet ved private ryggklinikker både i Norge og utlandet.

thumbnail_IMG_4913.jpg

DR. ROGER TRANA

Ryggkirurg

Roger Trana jobber som overlege ved Ortopedisk Klinikk, Oslo Universitetssykehus. Han er i dag seksjonsoverlege og leder ved ryggseksjonen Ortopedisk avdeling Ullevål. Han har sittet som forman for Spinal kirurgisk forening i perioden 2015-2019, og styremedlem i perioden 2011-2019. Sitter i kurskomiteen for det nasjonale ryggkurset for spesialister i ortopedi. Driver ellers med veiledning og undervisning, både nasjonalt og internasjonalt. Han har bred erfaring med større avansert ryggkirurgi og dagkirurgi, og han har lang fartstid i det offentlige og innen privat kirurgi.

thumbnail_IMG_4909.jpg

DR. CHRISTIAN HELLUM

Ryggkirurg

Christian Hellum jobber som overlege på Oslo Universitetssykehus Ullevål, ryggseksjon hvor han driver med utredning og kirurgisk behandling av pasienter med akutte og kroniske ryggplager. Han har doktorgrad innen behandling av langvarige korsryggsmerter og disputerte i 2013 og sitter i styret for norsk kvalitetsregister for ryggkirurgi. Hellum er en velkjent underviser og foredragsholder innen ryggkirurgi. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler og er ansvarlig for flere norske studier som omfatter behandling av pasienter med blant annet spinal stenose. Han er en av Norges mest erfarne ryggkirurger med lang fartstid på offentlig sykehus og med privat kirurgi.

bottom of page