top of page
Kirurger under operasjonen

SPINAL STENOSE

Mikroskopisk kirurgi- Dagkirurgi- Raskt tilbake til normal aktivitet


Hva er spinal stenose?

  • Spinal stenose betyr fritt oversatt ”trang ryggmargskanal”

  • Tilstand som typisk rammer pasienter etter 50 – 55 år

  • Aldersforandringer i ryggsøylen slik som forkalkninger på ryggvirvlene,  påleiringer mellom virvlene kan forårsake tranghet i ryggmargskanalen.

  • Dette gir trykk på nerver som går til bena. 


Symptomer ved spinal stenose

Symptomene kommer når man er i aktivitet. 

  • Ryggsmerter som stråler ned i bena

  • Vanskeligheter med å gå lengre avstander

  • Nummenhet i baken og ned i bena

  • Kraftsvikt i bena.

Noen kan ha også smerter i ett eller begge bena. Som oftest vil symptomene forsvinne når man sitter i ro eller stopper opp.

Noen vil også kjenne at symptomene blir lettere når man bøyer seg framover. 


Hvordan utvikler tilstanden seg?

Som oftest kommer symptomene gradvis og er ofte varierende i den første fasen. Det er derfor ikke uvanlig at man har lange perioder hvor man er relativt lite plaget. I denne perioden vil mange kunne ha effekt av generell trening og fysioterapi.

Hvordan stilles diagnosen?

Vi har erfarne kirurger som har godt kjennskap til denne tilstanden og kan hjelpe deg til å finne fram til den riktige behandlingen. Det er nødvendig med en MR undersøkelse før du får time hos kirurgen.


Behandling

Hos noen pasienter med lette og varierende plager kan smertestillende og betennelsesdempende medisiner  kombinert med trening i samarbeid med en fysioterapeut være riktig.


Operasjon

Ved en operasjon fjernes forkalkningene som forårsaker tranghet i ryggmargskanalen. 

Vi utfører alle operasjoner med såkalt kikkhullsteknikk. Bruk av mikroskop og spesielle instrumenter gir et et operasjonssår på bare 3 cm. Denne teknikken er effektiv og gir lite komplikasjoner. 

Behandlingen gjøres som dagkirurgi, det vil si pasienten kan reise hjem samme dag etter noen timer.


Hos noen pasienter har slitasjeforandringene medført at ryggvirvlene har endret posisjon og dette kan medføre at nerver kommer i klem. I slike tilfeller vil en avstivningsoperasjon være nødvendig for å at de smertefulle nervene skal få tilstrekkelig plass. Se avsnittet om avstivning 

 

Resultat


Rundt 70 – 80 % av de pasientene som blir operert for spinal stenose blir enten helt kvitt eller delvis kvitt symptomene i bena. Noen kan få tilbake noen av plagene inne 5 år. Det skyldes at det har dannet seg ny slitasje i operasjonsområdet eller nye forkalkninger et annet sted. 


Komplikasjoner

Ved denne typen rygg operasjoner ser vi komplikasjoner hos 2 – 5 % av pasientene.

  • Sårinfeksjoner

  • Hull på ryggmargshinnen (duralekkasje)  Dette er en ufarlig hendelse som kan medføre at pasienten må holde sengen til neste dag.

Moderne kirurgisk teknikk gjør at dette inngrepet er forbundet med lite komplikasjoner hos en erfaren operatør. Faren for nerveskader er ca. 1 %.


Når du har kommet hjem

Etter operasjonen er det egentlig ingen restriksjoner i aktivitetsnivå. Ofte vil det være lurt å gå turer og være i variert aktivitet den første tiden etter operasjonen. 


Det er ikke uvanlig at man kjenner seg stiv i operasjonssåret selv flere uker etter operasjonen. Symptomene i bena forsvinner raskt med noen kan ha en del restplager i flere uker etter operasjonen.

bottom of page