top of page
Ording.jpeg
Jørn.jpeg
parrington.jpeg
thumbnail_IMG_4913.jpg
thumbnail_IMG_4908.jpg

Dr. Jo Andreas Ording

Overlege, Spesialist ortopedisk kirurgi

Dr.Jørn Bremnes

Overlege, Spesialist smertemedisin, anestesiologi

Overlege, Spesialist ortopedisk kirurgi

Dr. Knut Parrington Hansen

Dr. Roger Trana

Overlege,Spesialist ryggkirurgi

Overlege,Spesialist ryggkirurgi

Dr. Christian Hellum

thumbnail_IMG_4898_edited.jpg

Dr.Oliver Grundnes

Overlege,Spesialist ryggkirurgi

Bjørbæk.jpeg

Dr. Erik Bjørbæk

Overlege, Spesialist ortopedisk kirurgi

Oliver Grundnes

Roger Trana

Christian Hellum

thumbnail_IMG_4898_edited.jpg
thumbnail_IMG_4913.jpg
thumbnail_IMG_4908.jpg

OliverGrundnes har jobbet som ryggkirurg siden 1994. Først ved Sophies Minde, senere bygd opp den ryggkirurgiske avdelingen på ortopedisk avd. Ullevål hvor han var leder i over 10 år. Siden 2014 har han vært leder for ryggseksjonen på Akershus Universitetssykehus. Han har dr. grad fra 1994 og senere vært veileder for flere dr. grads kandidater. Han er fortsatt sentral i flere pågående studier innen ryggfaget. Han har siden 2005 jobbet ved private ryggklinikker både i Norge og utlandet.

Roger Trana jobber som overlege ved Ortopedisk Klinikk, Oslo Universitetssykehus. Han er i dag seksjonsoverlege og leder ved ryggseksjonen Ortopedisk avdeling Ullevål. Han har sittet som forman for Spinal kirurgisk forening i perioden 2015-2019, og styremedlem i perioden 2011-2019. Sitter i kurskomiteen for det nasjonale ryggkurset for spesialister i ortopedi. Driver ellers med veiledning og undervisning, både nasjonalt og internasjonalt. Han har bred erfaring med større avansert ryggkirurgi og dagkirurgi, og han har lang fartstid i det offentlige og innen privat kirurgi.

Christian Hellum jobber som overlege på Oslo Universitetssykehus Ullevål, ryggseksjon hvor han driver med utredning og kirurgisk behandling av pasienter med akutte og kroniske ryggplager. Han har doktorgrad innen behandling av langvarige korsryggsmerter og disputerte i 2013 og sitter i styret for norsk kvalitetsregister for ryggkirurgi. Hellum er en velkjent underviser og foredragsholder innen ryggkirurgi. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler og er ansvarlig for flere norske studier som omfatter behandling av pasienter med blant annet spinal stenose. Han er en av Norges mest erfarne ryggkirurger med lang fartstid på offentlig sykehus og med privat kirurgi.

bottom of page